Publicerad: 20 december 2017

Nyhet

Koordinator gör skillnad för att minska sjukskrivningar

Rehabiliteringskoordinatorns insatser och kompetens uppskattas av både patienter och behandlande medarbetare, särskilt av läkarna. Det visar en sammanställning från SKL.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Under 2016 har samtliga landsting och regioner vidareutvecklat sin funktion för koordinering i hälso- och sjukvården, det visar SKL:s sammanställning av landstingens arbete med att införa rehabiliteringskoordinatorer i hälso- och sjukvården.

– Det är mycket glädjande att se resultaten från 2016. Det visar hur viktig funktionen med rehabiliteringskoordinatorer är för att stödja patienter och vårdpersonal för att få en effektiv sjukskrivning så att patienten kan komma tillbaka i arbete. Landstingen har ytterligare vidareutvecklat funktionen i år så vi ser fram emot när resultaten kommer för 2017, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Koordinatorns kunskap och kompetens är uppskattad

Rapporten visar att koordinatorns roll och mandat i landstingen under 2016 varierar från att ha en mycket aktiv roll till en mer passiv. Men när rehabiliteringskoordinatorn väl är etablerad på en vårdenhet uppskattas koordinatorns insatser och kompetens av både patienter och behandlande medarbetare, särskilt av läkarna.

– Funktionen för koordinering är fortfarande ett förhållandevis nytt uppdrag och det krävs både ödmjukhet och respekt för att förändringsarbete tar tid. SKL följer och stöttar landstingen i deras arbete så att de ska kunna införa funktionen i alla sina verksamheter, säger Hans Karlsson.

Finns i alla landsting

Rehabiliteringskoordinatorer finns idag alla landsting och funktionen gör skillnad. En studie från Stockholms läns landsting visar att en patient som fått stöd av en koordinator hade färre sjukskrivningsdagar än de som inte fick stöd av en koordinator. De kom snabbare tillbaka i arbete jämfört med en kontrollgrupp.
Funktionen för koordinering har vuxit fram genom de överenskommelser som har tecknats mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet under ett antal år. Regeringen utreder nu hur funktionen kan bli permanent i hälso- och sjukvården.

Rapporten redogör för landstingens arbete under 2016 inom villkor 3 Funktion för koordinering. Villkoret ingick i SKL:s och regeringens överenskommelse om en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016.
Kort beskrivning av funktionen för koordinering:

  • Individuellt stöd/coachning. Verka för att stödja kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete.
  • Intern samordning/stöd inom hälso- och sjukvården.
  • Extern samverkan gentemot andra aktörer. När det är lämpligt och patienten har gett sitt medgivande tas direktkontakter med arbetsgivare/Arbetsförmedlingen för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Inneha kompetens inom jämställda sjukskrivningar i syfte att göra rätt bedömningar om sjukskrivning, hitta rätt åtgärder samt undvika omotiverade skillnader mellan kvinnor och män.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!