Publicerad: 2 september 2015

Nyhet

Kontaktpersoner utses för ny regional indelning

SKL inbjuder landsting och regioner att utse kontaktpersoner inför arbetet med ny regional indelning.

Torg med människor.

Regeringen tillsatte i början på sommaren en kommitté med Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande, som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Kommitténs förslag bör vara väl förankrade så synpunkter ska inhämtas från bland annat landsting, kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt SKL.

– Frågan om den regionala indelningen har diskuterats under lång tid utan att den fått någon lösning. Därför ser vi positivt på att kommittén i dialog med kommun- och landstingssektorn ska föreslå en ny indelning av Sverige, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Lena Micko, ordförande för SKL.

Kommittén har framfört önskemål om att SKL bildar en nationell referensgrupp till vilken landsting och regioner i varje län utser tre kontaktpersoner.

– För att arbetet snabbt ska komma igång inbjuder vi nu landsting och regioner att utse tre ledande politiska företrädare från varje län som blir kontaktgrupp både till kommittén och SKL. Vår förhoppning är att en första gemensam diskussion med kommittén ska ske redan i slutet på oktober, säger Lena Micko.

SKL har också utsett Håkan Brynielsson som från 1 september leder arbetet från SKL. Håkan Brynielsson var tidigare bland annat direktör för Regionförbundet i Kalmar län.

Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande 31 augusti 2017 och förslagen träda i kraft senast i januari 2023.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!