Publicerad: 27 november 2019

Nyhet

Kongressbeslut: SKL är nu SKR

Kongressen har nu fattat beslutet om att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från och med den 27 november ändrat sitt namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Redan i januari 2019 ändrade de sista landstingen sina namn till regioner, eftersom de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Det är nu dags att kommuner och regioners medlemsorganisation följer efter och tar bort ”landsting” och ändrar till regioner.

Beslutet om namnändringen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller direkt. Från och med idag byter SKL också webbadress till skr.se och alla medarbetares e-postadresser byts till skr.se. De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid. På kontoret vid Slussen i Stockholm påbörjas byten av fasadskyltar imorgon.

– Vi har förberett namnändringen under en längre tid. Dels för att det ska gå så smidigt som möjligt, dels för att det ska genomföras på ett bra sätt, både i ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv, säger Anders Knape.

Beslutet fattades av ombuden på kongressen på förmiddagen i Linköping.

Anders Svärdh
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!