Publicerad: 16 september 2016

Nyhet

Kompetenslyft ska underlätta rekrytering

SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänster. Detta med anledning av ett statligt finansierat kompetenslyft för tidsbegränsat anställda arbetstagare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Heléne Fritzon

Vid en presskonferens idag, fredag, tillkännagav regeringen en kompetenssatsning inom välfärden. Samtidigt presenterade SKL och Kommunal den överenskommelse som parterna enats om gällande extratjänster.

– Det är bra att regeringen gör denna satsning. De närmsta åren har vi ett mycket stort rekryteringsbehov inom vård och omsorg och många arbetsgivare behöver rekrytera medarbetare med högre kompetens, säger Heléne Fritzon, ordförande i Förhandlingsdelegationen.

– Med det här kompetenslyftet och vår överenskommelse kan kommuner som idag har medarbetare med tidsbegränsade anställningar tillsvidareanställa fler medarbetare. Det är klokt att använda den resurs som de som redan arbetar inom sektorn utgör för att möta ökade kvalitetskrav, säger Heléne Fritzon.

Kompetenslyftet omfattar totalt 10 000 utbildningsplatser under perioden 2017–2020.

Platserna avser studier på 50 procent och arbete på 50 procent. Finansieringen gäller kostnaden för utbildningsplatserna.

Ändringar görs i förordning om särskilt anställningsstöd innebärande att det blir möjligt att införa extratjänster i flera verksamheter.

Särskilt anställningsstöd motsvarande 100 procent anställning samt bidrag för handledare motsvarande 150 kr/dag de tre första månaderna och därefter 115 kr/dag.

Överenskommelsen mellan SKL och Kommunal avseende extratjänster innebär att för extratjänster tillämpas kollektivavtalet Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA).

  • Lokala parter kan träffa överenskommelse om lön. Förhandlingar om lön upptas då part så begär.
  • Lokal överenskommelse ska träffas om antal extratjänster och placering av dessa.
  • Lokal överenskommelse ska träffas om förutsättningarna för handledar­skapet.
  • Lokal överläggning ska genomföras angående kompetenslyftet.

Mer information om hur arbetsgivarna kan arbeta med införandet av extratjänster och kompetenslyftet kommer inom kort.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!