Publicerad: 9 juli 2018

Nyhet

Kommuner tar stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser

Kommunerna gör allt fler insatser inom det arbetsmarknadspolitiska området, med både fler deltagare och fler anställda. Det visar en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Leif Klingensjö, sektionschef SKL

Leif Klingensjö

Drygt 100 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2017. Det är ökning med runt 5 400 personer jämfört med 2016. Siffrorna bygger på inrapporterad statistik från 248 kommuner, och omräknat till samtliga kommuner.

Mer än hälften av deltagarna i olika arbetsmarknadsinsatser, 61 procent, saknar gymnasieutbildning varav 22 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning.

– Kommunerna gör viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Vi ser också att det finns en rad gemensamma utmaningar för kommunerna och Arbetsförmedlingen. Till exempel insatser för ungdomar som saknar gymnasieutbildning eller för nyanlända med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelning för utbildning och arbetsmarknad SKL.

En fjärdedel går från insatser direkt till jobb

Av de personer som avslutat en arbetsmarknadsinsats under förra året, drygt 56 000 personer, har i genomsnitt 24 procent av kvinnorna och 28 procent av männen börjat arbeta, och 12 procent av kvinnorna och 8 procent av männen börjat studera.

Ungefär en tredjedel har gått tillbaka till insatser från uppdragsgivaren, till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Krävs bättre samverkan

Arbetslösheten i samhället minskar, men - som statistiken visar - har gruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden fortfarande svårt att komma i arbete. SKL menar att en av grundorsakerna är att befintliga insatser inte är tillräckligt samordnade mellan olika aktörer.

– Det är ingen enhetlig grupp vi talar om, utan om individer med olika bakgrund, som ofta har behov av flera olika insatser samtidigt. Det kan till exempel vara utbildningsinsatser och insatser från sjukvården. För att kunna möta varje person behöver samordningen mellan myndigheter, kommuner och regioner bli mycket bättre, säger Leif Klingensjö.

För att få till mer samordnade insatser för individer långt utanför arbetsmarknaden har SKL föreslagit ett nytt arbetsmarknadsprogram med staten som huvudansvarig.

Kommunerna som har svarat på SKL:s enkät motsvarar cirka 88 procent av Sveriges befolkning.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!