Publicerad: 5 november 2015

Nyhet

Kommuner satsar på lokala arbetsmarknadsinsatser

Kommunerna satsade över fyra miljarder kronor på arbetsmarknadsåtgärder under 2014. Arbetsträning och att hitta praktikplatser var de vanligaste insatserna. Det visar en rapport från SKL.

Tre personer varav två unga sitter vid en dator på ett kontor.

Förra året deltog 100 000 personer i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, fler än hälften av dessa saknade gymnasiekompetens och var tredje person som deltog var under 25 år. Av 230 kommuner som svarat på SKL:s enkät har 226 någon form av arbetsmarknadsverksamhet.

– En grundbult för att stödja personer att komma i arbete är ett nära samarbete mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och till exempel sjukvården. Som arbetsgivare kan kommunerna erbjuda subventionerade anställningar, praktik eller andra insatser som ett steg på vägen till reguljärt arbete. En viktig grupp är personer med behov av särskilt stöd, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Många vidare till arbete eller studier

De insatser kommunerna lade mest tid på var att få till arbetsträning för deltagarna och att hitta praktikplatser på offentliga eller privata arbetsplatser. Efter avslutad insats gick var fjärde deltagare till arbete och var tionde började studera.

Per-Arne Andersson, avdelningschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

– 35 000 personer har gått vidare till arbete eller studier efter avslutad insats under 2014, vilket är positivt. Insatserna handlar inte alltid om att få personer i arbete, utan även om att utreda de arbetssökandes arbetsförmåga och utfärda intyg, säger Per-Arne Andersson.

– Vi kan se att dagens arbetsmarknadsåtgärder mer och mer kopplas ihop med utbildning till exempel utbildningskontrakt, säger Per-Arne Andersson.

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en ny databank Kommunal arbetsmarknadsstatistik, som  gör det lättare för kommunerna att analysera och utvärdera den egna verksamheten. Närmare 90 procent av Sveriges kommuner har registrerat in uppgifter i databasen för 2014.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!