Publicerad: 2 september 2016

Nyhet

Kommuner ordnar arbetsmarknadsinsatser för utsatta grupper

Kommunerna tar ett stort ansvar för att stödja grupper som står långt från arbetsmarknaden. 100 000 individer ingick i olika insatser under 2015 visar en rapport från SKL.

Per-Arne Andersson

En ny rapport från SKL visar att drygt en tredjedel av de individer som avslutade sina kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2015, gick till arbete eller studier. Rapporten lyfter även fram framgångsfaktorer från några kommuner.

– Kommunerna vänder sig till de som står längst från arbetsmarknaden. Att mer än en tredjedel går till arbete eller studier är ett bra resultat. Alla klarar inte att gå direkt till jobb utan kan behöva olika former av arbetsträning eller vård. Det första steget är att utreda de arbetssökandes arbetsförmåga, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Mer samarbete och ökat statligt ansvar

– För ett bra resultat behövs framförallt två saker. Dels behöver kommuner, förvaltningar och myndigheter samarbeta nära med varandra. Dels behöver olika insatser utgå från den enskildes situation – ju mer individanpassat desto bättre, säger Per-Arne Andersson.

SKL menar även att staten behöver ta ett större ansvar för de som står längst från arbetsmarknaden – ofta personer som erhåller kommunalt ekonomiskt försörjningsstöd. SKL avser att under hösten presentera ett förslag som har hämtats i en reform i Norge, och som tar sikte på denna grupp.

  • SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tar fram databanken Kommunal arbetsmarknadsstatistik i databasen Kolada. Närmare 80 procent av landets kommuner har registrerat uppgifter för 2015, vilket gör det lättare för kommunerna att analysera och utvärdera den egna verksamheten.
  • Under 2015 använde kommunerna 4,6 miljarder kronor till arbetsmarknadsåtgärder. Det är en ökning från år 2014 med 238 miljoner kronor.
  • Nästan 100 000 individer ingick i kommunala aktiviteter 2015. Av dem gick 61,5 procent till avslut. 36 procent av den gruppen (22 000 individer) gick till arbete eller studier.
  • 4 500 personer är anställda i kommunerna för att sköta verksamheten.
  • Statistiken finns uppdelad på kön.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!