Publicerad: 30 oktober 2019

Nyhet

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken utreds

SKL välkomnar regeringens utredning om kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken. Men det krävs betydligt mer för att komma till rätta med den allvarliga situation som råder.

Anders Knape

Anders Knape

Efter den massiva kritik mot Arbetsförmedlingens nedläggningar runt om i landet har regeringen i dag aviserat en utredning om kommunernas juridiska förutsättningar att medverka i utförande av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det är positivt, men det krävs mer för att upprätta både den fysiska strukturen som förtroendet för arbetsförmedlingen.

SKL har vid upprepade tillfällen pekat på den övervältring av kostnader som sker när kommunerna tvingas ta ansvar för det som är ett statligt ansvar, arbetsmarknadspolitik. Kommunerna lägger idag cirka 5 miljarder kronor på verksamhet för att hjälpa medborgare till etablering i utbildning och arbete.

– Nu när regeringen slår fast att arbetsförmedlingen ska finnas tillgänglig i hela landet utgår jag från att staten avbryter nedläggningen av kontor, och skyndsamt återupprättar Arbetsförmedlingens närvaro runt om i Sverige. Kommunerna har under lång tid vittnat om konsekvenserna av nedlagda kontor och bristande resurser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En utredning om kommunernas juridiska möjligheter att vara en aktör i arbetsmarknadspolitiken bör ha en bred ansats. Omkring 75 procent av de inskrivna hos Arbetsförmedlingen har en utsatt situation på arbetsmarknaden. Kommunernas erfarenheter är att dessa ofta behöver olika typer av stöd från flera aktörer.

– Det är viktigt att det snabbt blir ordning och reda och tydlighet kring ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. Det utgör grunden för ett långsiktigt och hållbart system som fungerar för de arbetssökande, säger Anders Knape.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!