Publicerad: 27 november 2019

Nyhet

Kommunernas brottsförebyggande arbete kan lagregleras

Regeringen tillsätter en utredning om kommunernas roll och ansvar i det brottsförebyggande arbetet. SKR uppmanar regeringen att respektera kommunernas olika förutsättningar.

Alla kommuner driver redan idag ett aktivt brottsförebyggande arbete för trygga och säkra samhällen.

Regeringen aviserar idag en utredning för att se hur kommunernas brottsförebyggande arbete kan lagregleras. En eventuell lagstiftning av det brottsförebyggande arbetet måste ha respekt för det kommunala självstyret och därmed vara flexibel. Det är viktigt att utredningen är tydlig med vad som avses med brottsförebyggande arbete liksom vad staten vill uppnå med en lagstiftning. En annan viktig fråga är hur den statliga finansieringen av ytterligare en lagstadgad uppgift kommer att se ut.

– Brott begås lokalt och ska förebyggas lokalt. En eventuell lag måste vara flexibel och respektera självstyret. Kommunerna och polisen behöver ha en nära samverkan för att tillsammans driva ett bra brottsförebyggande arbete, oavsett om det regleras i lag eller inte, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

Det brottsförebyggande arbetet är mycket angeläget för kommunerna. Det ser olika ut i olika delar av landet. De kommuner som har stora problem med brott och otrygghet har generellt ett bra brottsförebyggande arbete och en god samverkan med polisen lokalt. Kommunerna har redan idag många verktyg i det brottsförebyggande arbetet som polisen saknar, och många av verktygen är uppgifter som kommunen har i enlighet med annan lagstiftning.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!