Publicerad: 23 december 2016

Nyhet

Kommunernas bredbandsutbyggnad borde stödjas

Det är positivt att regeringen har stora ambitioner för bredband i hela landet. Samtidigt är det olyckligt att inte det kommunala engagemanget i utbyggnaden får mer stöd.

Lena Micko, ordförande SKL

Regeringens nya bredbandsstrategi innehåller ambitiösa mål för den digitala uppkopplingen av hela Sverige. SKL delar regeringen syn på vikten att alla innevånare och företag i Sverige blir uppkopplade digitalt.

– Elektronisk infrastruktur som till exempel bredband är en förutsättning för att kunna bo i hela landet. När kommuner och landsting utvecklar nya digitala tjänster samtidigt som till exempel banker stänger ned kontor i glesbygden måste man kunna nå dessa tjänster obehindrat. Snabbt bredband i hela landet är en del i det, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är positivt att regeringen liksom EU-kommissionen och OECD uppmärksammar de kommunala stadsnätens roll på marknaden och lyfter fram de positiva effekterna när det gäller utbyggnad av infrastruktur och ökad tjänstekonkurrens det ger, vilket är till nytta för konsumenterna.

– Det är tack vare de kommunala stadsnäten som Sverige har en ledande position globalt. Under 2014-2015 stod de kommunala stadsnätens investeringar för 46 % av fiberuppkopplingarna, säger Lena Micko.

Det är därför oroväckande att strategin inte ger mer uppmuntran till kommunernas utbyggnad av bredband. Strategins budskap om försiktighet riskerar snarare att bromsa nödvändiga investeringar. Ska de av regeringen högt uppsatta målen avseende uppkoppling nås krävs det att de kommunala stadsnäten fortsätter sina offensiva investeringar.

De uppdrag som föreslås ges till PTS överlappar också i flera delar det utvecklingsarbete som SKL och dess medlemmar redan bedriver. SKL är självklart beredda delta med vår kunskap i den vidare processen. En del är behovet av djupare analys av marknaden och där måste även riskerna med privata monopol belysas.

Regeringens bredbandsstrategi (extern sida)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!