Publicerad: 16 mars 2017

Nyhet

Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

Lena Dahl

Lena Dahl

Inera AB har hittills varit helägt av samtliga landsting och regioner. Nu har de tidigare ägarna sålt merparten av sina aktier till SKL Företag AB, som formellt tog över ägarskapet den 16 mars. Och nu erbjuds alltså alla kommuner i Sverige att köpa aktier i Inera AB. Kommuner, landsting och regioner kommer alla att kunna äga fem aktier vardera i bolaget.

– Den stora vinsten för kommunerna är att de som delägare kan nyttja Ineras tjänster utan föregående upphandling, och att möjligheterna till samverkan för utveckling ökar, mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting. Det kommer att betyda mycket för den fortsatta digitaliseringsutvecklingen i offentlig sektor, säger Lena Dahl, tillförordnad vd för SKL och vd i SKL Företag AB.

Även kommunala verksamheter

Syftet med förvärvet är att enklare kunna utveckla gemensamma digitala lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska företaget på sikt kunna främja och stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

– Vi ser att vi inom Inera har hög kompetens och många lösningar som vi kan återanvända för tjänster inom olika kommunala verksamhetsområden. Som ett bolag inom SKL-koncernen får vi dessutom nära till den kunskap om kommunerna som SKL:s medarbetare besitter. Successivt kommer vi nu att kunna vidga våra tjänster, säger Johan Assarsson, vd för Inera AB.

Gemensam upphandling

En tredje viktig part i det fortsatta utvecklingsarbetet är SKL Kommentus, som i ännu större utsträckning kommer att kunna erbjuda gemensamma upphandlingar och underlag för upphandlingar.

– Genom våra tjänster kan kommunerna använda sina resurser mer effektivt. Medan Inera står för de grundläggande förutsättningarna för en tjänst, är det ändå företag på marknaden som ska leverera lösningarna, och det är här vi kommer in, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus.

Ny styrelse

Vid en extra bolagsstämma i Inera AB den 16 mars utsågs den nya styrelsen för bolaget. I styrelsen ingår sex politiska representanter från kommunsidan och sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. Anders Henriksson (S) och Martin Andreasson (M) utsågs till ordförande respektive vice ordförande, poster som de även hade i Ineras tidigare styrelse.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!