Publicerad: 2 november 2016

Nyhet

Kommuner höjer lärarlöner med 1,15 miljarder

Nästan alla kommuner har sökt statsbidrag för att kunna höja skickliga lärares löner. Nästa omgång att söka bidrag sker våren 2017.

Per-Arne Andersson

Uppgifter från Skolverket visar att 286 av 290 kommuner har begärt ut statsbidrag för att höja särskilt skickliga lärares löner. Kommunerna har rekvirerat sammanlagt nästan 1,15 miljarder kronor, vilket är 93 procent av vad de totalt kan få.

– Det bekräftar att kommunerna är angelägna om att höja skickliga lärares löner. Och att den absoluta merparten av kommunerna har mäktat med den omfattande process som krävts för att ta del av statsbidraget redan från start nu i höst, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Det kan finnas flera orsaker att ett fåtal kommuner inte rekvirerat bidraget denna första omgång. En kan vara att tiden helt enkelt har varit för knapp, men att de kommer att delta i nästa rekvisitionsomgång i vår.

– Statsbidraget är omgärdat av ett detaljerat regelverk om hur pengarna får användas och inte. Kommunerna måste också när de rekvirerar bidraget redovisa en mängd uppgifter om varje lärare eller förskollärare som får höjd lön. Det här riktade statsbidraget har medfört extra mycket merarbete, både för kommuner och fristående huvudmän, säger Per-Arne Andersson.

Skolverket uppgifter bygger på hur mycket och för vilka lärare eller förskollärare det har rekvirerats bidrag. Vilka summor som faktiskt betalas och hur de fördelar sig står klart först i december, då Skolverket beslutar om själva utbetalningen.

Läs mer på Skolverkets hemsida

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!