Publicerad: 23 januari 2019

Nyhet

Kommuner ger allt bättre bemötande och service

Åtta av tio frågor via e-post besvaras inom en dag och allt fler upplever ett gott bemötande i telefon. Det – och mycket annat - visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet.

Foto

Annika Wallenskog

För tolfte året i rad presenteras Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 260 kommuner deltog i 2018 års KKiK, där kommuner genom att jämföra 36 olika nyckeltal, mäter och utvecklar bland annat kommunens service, kvalitet och effektivitet. Under 2018 har mätområden och nyckeltal reviderats.

80 procent besvaras inom en dag

Tre nyckeltal, som mäter kommunernas service, tillgänglighet och bemötande via e-post och telefon, har visat allt bättre resultat över tid. 2018 besvarade kommunerna i snitt 80 procent av frågorna, som kom in via e-post, inom en dag. Tio kommuner lyckades att svara på samtliga frågor via e-post inom en dag.

Över hälften kan ge svar direkt

I snitt kunde strax över hälften (53 procent) av kommunerna svara direkt på en enkel fråga som ställdes via telefon, men förmågan skiljde sig avsevärt mellan kommunerna - från 94 till 18 procent. Sett över tid har kommunerna dock blivit allt bättre på att kunna svara direkt. Förmågan har ökat med över 10 procentenheter sedan 2012 och två procentenheter sedan förra året.

Allt fler upplever ett gott bemötande

En övervägande majoritet (85 procent) av de som ringer till kommunen upplever att de fick ett gott bemötande vid kontakten med kommunen, vilket också visar en förbättring jämfört med tidigare år.

– Vi kan över tid se att kommunernas tillgänglighet ökar och förbättras via e-post och telefon. En av förklaringarna tror vi är att kontaktcenter blivit en allt vanligare väg in till kommunernas verksamhet, säger Annika Wallenskog, chef för avdelningen ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter 36 olika faktorer inom tre områden (barn och unga, stöd och omsorg, samhälle och miljö) för att uppskatta kommuners service, kvalitet, effektivitet. Under senaste två åren har undersökningen genomgått förändringar och anpassningar av nyckeltal och mätområden i syfte att göra KKiK än mer användbart för kommunerna. Ytterligare förändringar kommer att ske för undersökningen under 2019.

Hanna Lundborg
Projektledare

Leif Eldås
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!