Publicerad: 7 november 2019

Nyhet

Kommuner får medel för att förebygga våld i skolan

I juni utlyste SKL medel till skolhuvudmän som vill stärka det våldsförebyggande arbetet. Nu står det klart att 48* kommuner får ta del av medlen. Satsningen är ett samarbete med regeringen.

Anders Knape.

Anders Knape.

Att våld och kränkningar inte minskar i Sverige är en av utmaningarna SCB pekat på då de följt upp möjligheterna att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. SCB lyfter särskilt att mobbningen i skolorna har ökat. Även Skolinspektionens senaste undersökning visar att otryggheten i skolan har ökat, även om resultaten skiljer sig mellan olika skolor.

– Ett tidigt förebyggande arbete mot kränkningar och våld kan inte bara öka tryggheten och studieron för eleverna. Det kan även bidra till att minska våldet i samhället på sikt, säger Anders Knape, SKL:s ordförande.

De utlysta medlen omfattar upp till 200 000 kronor per skolhuvudman och kan användas på en till två skolor. Syftet är att stödja skolorna att komma igång med kunskapsbaserade våldsförebyggande metoder som riktar sig brett till alla elever. Utlysningen har särskilt prioriterat förebyggande arbete som bidrar till ökad jämställdhet.

– När det gäller sexuella trakasserier och övergrepp vet vi att flickor och unga kvinnor är särskilt utsatta. Därför är det viktigt att det förebyggande arbetet i skolan har ett tydligt jämställdhetsfokus, säger Anders Knape.

Intresset för utlysningen har varit stort. Över hundra skolhuvudmän har anmält intresse sedan utlysningen presenterades i juni, och bland de 60-tal som ansökt får nu 48 kommuner ta del av pengarna.

*UPPDATERING 12/11-19: Under vecka 46 stod det klart att ytterligare en skolhuvudman fått ja på sin ansökan. Det betyder att totalt 49 kommuner får medel från satsningen.

Stödet till skolor är en del av SKL:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Syftet är att öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldförebyggande arbetet stärks och stödet till våldsutsatta blir bättre.

Överenskommelsen har sin utgångspunkt i den nationella strategin att förebygga mäns våld mot kvinnor, där ett av målen är ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.

Klas Hyllander
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!