Publicerad: 24 januari 2018

Nyhet

Kommuner får allt bättre tillgänglighet

Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon. Det visar rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet som presenteras i dag.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2017 deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. De tre faktorerna för kommunernas service och tillgänglighet via e-post och telefon har generellt visat allt bättre resultat över tid.

– Det är glädjande att se att mätningen har bidragit till att utveckla kommunernas verksamheter och tillgänglighet. En av förklaringarna till snabbare svar på e-post och telefon kan vara att allt fler kommuner har utvecklat och fått rutin på så kallade kontaktcenter, det vill säga en väg in i kommunen för medborgarna, säger Annika Wallenskog, chef för avdelningen ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hög tillgänglighet via e-post

Mätningen för 2017 visar att i snitt 86 procent av frågorna som kom in till kommunerna via e-post besvarades inom två dagar och 79 procent inom en dag. Det innebär att tillgängligheten är lika hög som för år 2016. De flesta kommuner som dessutom hade goda resultat år 2016 behåller en hög tillgänglighet.

Tio kommuner svarade på samtliga frågor via e-post inom två dagar: Burlöv, Helsingborg, Håbo, Jönköping, Klippan, Kumla, Sollentuna, Tanum, Ängelholm och Östhammar.

Fler svar ges via telefon

I snitt kunde 51 procent av kommunerna ge ett direkt svar på en enkel fråga via telefon. Tillgängligheten via telefon toppas av Helsingborg som gav svar direkt för 94 procent av frågorna, följt av Tanum på 92 procent och Kramfors på 89. De tre kommunerna presterade även bäst vid förra mätningen.

Den som ringde upplevde att den som svarade var tillmötesgående, trevlig och hjälpsam i snitt 81 procent av telefonsamtalen. Bemötandet rankades som bäst i Upplands Väsby där 96 procent av samtalen bedömdes som gott, tätt följt av Kävlinge på 94 procent och Helsingborg, Kramfors, Ängelholm och Östhammar på 92 procent.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter 37 olika faktorer för att uppskatta kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgares delaktighet inom olika områden. KKiK är det största nätverket för jämförande studier av kommunal verksamhet i Europa.

Under 2017 inleddes en översyn av KKiK tillsammans med alla deltagande kommuner och den fortsätter under 2018. Syftet är att hitta områden och mått som på bästa sätt mäter kvalitet utifrån de utmaningar som kommunerna har idag.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!