Publicerad: 18 november 2015

Nyhet

Kommuner behöver stöd för att klara mottagande

Staten föreslår nu hur nyanlända och ensamkommande barn ska fördelas per län 2016. För att kommunerna ska klara mottagandet krävs regeländringar och bättre ekonomiska ersättningar.

Per-Arne Andersson, SKL

– Det handlar om 40 000 platser för asylsökande ensamkommande barn och 21 700 nyanlända med uppehållstillstånd. Till detta kommer en ännu större grupp nyanlända som ordnar eget boende men för vilka kommunen också ansvarar för till exempel mottagning, skola och utbildning. Utan tillräckligt stöd från staten blir ett så stort mottagande i princip omöjligt för många kommuner, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

SKL menar att regering och statliga myndigheter omedelbart måste förändra regelverk om bland annat boende, skola, socialtjänst och vård för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet. Det svenska mottagningssystemet behöver också förändras i grunden så att människor som flyr till Sverige ska kunna tas emot på bästa sätt.

– Sverige har allt att vinna på att både göra snabba akuta insatser för att ta emot människor på flykt och samtidigt hitta sätt för att långsiktigt underlätta för nyanlända så att de snabbt kan komma i arbete och ha egen bostad, säger Per-Arne Andersson.

Ny lagstiftning påverkar mottagandet

De länstal för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd som redovisas i dag är underlag för diskussion mellan staten och kommunerna om frivilliga åtaganden. En ytterligare aspekt som påverkar kommunernas mottagande är den nya lagstiftning om obligatorisk bosättning av nyanlända som kommer till 1 mars 2016.

– Det är viktigt att kommunerna snabbt får ett besked om vilka läns- och kommuntal som ska gälla när den nya lagen träder i kraft. Vi har framfört till regeringen att vi vill ha en dialog om hur den fördelningen ska gå till, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!