Publicerad: 21 december 2015

Nyhet

Kommunals lönekrav högst av alla

Kommunals yrkande som SKL och Pacta idag mottagit innehåller lönekrav på minst 3,5 procent. Det ligger högst av alla yrkanden på arbetsmarknaden, och är för högt för kommuner och landsting.

Utöver löneökningar i nivå med det yrkande som industrins fack enats om, kräver Kommunal en extra lönesatsning på undersköterskor som lyfter nivån långt över andra. Bara lönekraven, utan kostnadsberäkningar för villkorsändringar, uppgår till minst 3,5 procent.

Kraven rimmar illa med det ekonomiska läget i kommuner och landsting de kommande åren, när snabb befolkningstillväxt och fler äldre i befolkningen ökar behovet vård, skola och omsorg.

Heléna Fritzon.

– För att fortsätta leverera kvalitet i välfärden måste arbetsgivarna klara löneökningar även på lång sikt, säger Heléne Fritzon ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation.

– Om löneökningarna i vår sektor skulle bli högre än på övriga arbetsmarknaden måste detta finansieras antingen genom höjda skatteintäkter eller genom ökad produktivitet. Jag har förståelse för att Kommunal vill lyfta undersköterskornas löner men satsningar på specifika grupper inom ett avtalsområde måste förhålla sig till ramen för det avtalet, säger Heléne Fritzon.

Sedan ett par decennier har den konkurrensutsatta industrin haft en normerande roll i lönebildningen. Det har lett till stabil reallöneutveckling för hela arbetsmarknaden inklusive undersköterskor. SKL anser att den rådande ordningen är en förutsättning för att den utvecklingen ska kunna fortsätta.

– Om det ska ske en förändring av lönerelationer mellan sektorer måste hela arbetsmarknaden vara överens om detta. Vi delar inte Kommunals beskrivning att det finns en sådan bred samsyn gällande undersköterskor, säger Heléne Fritzon.

SKL är överens med Kommunal om att det ska vara möjligt att göra lönekarriär i de viktiga välfärdsjobben. Det möjliggörs genom ökad lönespridning och fortsatt satsning på lokal lönebildning, inte genom centrala satsningar som binder upp löneutrymmet.

Kommunal vill också ha en fortsatt diskussion hur målet om heltid som norm kan uppnås.

– Fler medarbetare i kommuner och landsting ska arbeta heltid. Där är vi överens med Kommunal. Heltidsutvecklingen är positiv, alltfler arbetar heltid. Men det kan gå snabbare. Jag ser fram emot att fortsätta det gemensamma arbetet, säger Heléne Fritzon.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!