Publicerad: 17 augusti 2017

Nyhet

Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer

Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att få fler i arbete eller studier behövs mer samarbete och individuella insatser.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

En ny rapport från SKL visar att 95 000 individer ingick i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2016. Mer än en tredjedel av de som avslutade sina insatser gick till arbete eller studier. Positiva resultat har även uppnåtts för ytterligare drygt en tredjedel – deltagare med ett utredningsuppdrag från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan samt för deltagare som vid avslut överförts till annan myndighet. Kostnaderna för kommunernas arbetsmarknadsinsatser var cirka 4,8 miljarder kronor.

– Att fler än en tredjedel går till arbete eller studier är ett bra resultat. Alla klarar inte att gå direkt till jobb utan kan behöva olika former av arbetsträning eller annat stöd. Det första steget är att utreda de arbetssökandes arbetsförmåga, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Mer samarbete och ökat statligt ansvar

– För ett ännu bättre resultat behövs framförallt två saker. Dels behöver kommuner, förvaltningar och myndigheter samarbeta nära med varandra. Dels behöver olika insatser utgå från den enskildes situation – ju mer individanpassat desto bättre, säger Per-Arne Andersson.

– Vi menar även att staten behöver ta ett större ansvar för de som står längst från arbetsmarknaden – ofta personer som erhåller kommunalt ekonomiskt försörjningsstöd, säger Per-Arne Andersson.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2016

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tar årligen fram databanken Kommunal arbetsmarknadsstatistik i databasen Kolada. Syftet är att underlätta för kommunerna att analysera och utvärdera den egna verksamheten. Närmare 72 procent av landets kommuner har registrerat uppgifter för 2016.

Under 2016 använde kommunerna 4,6 miljarder kronor till arbetsmarknadsåtgärder. Det är en ökning från år 2014 med 238 miljoner kronor.

Cirka 95 000 individer ingick i kommunala aktiviteter 2016. Av dem gick 62 procent till avslut. 22 procent av den gruppen (21 000 individer) gick till arbete eller studier. 13 procent överfördes till annan myndighet och 27 procent avslutades genom slutförda uppdrag.

4 680 personer är anställda i kommunerna för att sköta verksamheten.

Statistiken finns uppdelad på kön.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!