Publicerad: 8 november 2016

Nyhet

Kommentar till Välfärdsutredningen

I dag presenterade Välfärdsutredningen i ett delbetänkande förslag om bland annat ägarprövning och begränsad vinstutdelning. SKL kommer nu att gå igenom förslagens konsekvenser för SKL:s medlemmar.

– Det är mycket viktigt att det skapas bra regelverk kring välfärdstjänster för att garantera att alla utförare håller hög kvalitet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Den så kallade Välfärdsutredningens uppdrag har varit att föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Några av förslagen som nu presenteras i delbetänkandet är begränsning av rörelseresultat, ägarprövning av privata utförare samt regler som underlättar för idéburna sektorn att delta i utförandet av välfärdstjänster.

Förra året motsvarade köpen av verksamhet hos privat utförare nästan en femtedel av välfärdstjänsternas totala kostnader.

– Det är viktigt att våra gemensamma resurser används på bästa sätt för medborgarna. Det behöver dessutom vara transparent och tydligt för alla hur pengarna används, säger Lena Micko.

SKL kommer nu att gå genom utredningen utförligt för att kunna kommentera den i ett kommande remissvar.

Välfärdsutredningens uppdrag är avgränsat till verksamhet inom skolväsendet, äldreomsorgen och hälso- och sjukvård. Vidare omfattas hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi.

SKL har funnits med i utredningens expertgrupp.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!