Publicerad: 26 april 2016

Nyhet

Kommentar till utredning om dricksvatten

Alla är vi beroende av rent vatten. Det är därför bra att skyddet av svenskt dricksvatten har utretts. Men SKL ser brister i utredningens förslag om hur skyddet kan förbättras.

Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL

– Vårt dricksvatten är generellt sett av bra kvalitet, men kvaliteten kan påverkas negativt bland annat av det förändrade klimatet och användandet av kemikalier. Kommunerna utvecklar sitt vattenskydd och investerar allt mer i detta arbete. Det framgår bland annat av att va-taxan ökar sedan många år tillbaka, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

– Det är bra att skyddet av dricksvattnet har utretts. Men det finns brister i delar av utredningens förslag och vi hade även velat se förslag på hur staten kan ge kommuner bättre stöd än i dag, till exempel genom att förändra krångliga regler och att sprida nya rön om risker som klimatförändringarna för med sig.

Synpunkter på utredningens förslag

  • SKL anser att områden där dricksvatten tas ifrån ska ha skydd anpassat till risken för föroreningar. Då är skyddet effektivt och samhällsekonomiskt hållbart. Men utredningen vill att alla områden ska ha samma skydd, trots att risken för förorening varierar, samtidigt som det är mycket kostsamt och tidskrävande både för kommunerna och staten att inrätta vattenskyddsområden.
  • Utredningen föreslår en lagändring som gör det osäkert om kommuner får fortsätta använda samma tillfälliga lösningar när vatten inte kan levereras på vanligt sätt. Detta även om lösningarna fungerar bra, är säkra och möter invånarnas behov. SKL avvisar förslaget. Följden kan till exempel bli att en kommun inte kan använda vattentank utan måste ha dragit ledningar till en reservvattentäkt. Det kan leda till stora kostnader som utredningen, utan analys, förutsätter att invånarna vill betala genom påslag på va-taxan.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!