Publicerad: 15 december 2015

Nyhet

Kommentar till utredning om byggkonkurrens

Ökad konkurrens i byggbranschen är ett delat ansvar mellan kommunerna, staten och branschen själv. Allt fokus kan inte ligga på kommunerna, skriver SKL i en kommentar till en ny utredning.

Utredningen lyfter fram att det behövs mer konkurrens i byggsektorn. SKL delar den uppfattningen. Förbundet är dock kritiskt till att andra aktörers kommentarer till utredningen nästan uteslutande har handlat om kommunernas roll.

En byggarbetsplats.

– Utredningen pekar på ett antal problem inom byggbranschen som är viktiga att uppmärksamma. Man pekar till exempel på bristande produktivitetsutveckling och snabbt ökande kostnader på byggmaterial, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Målet med ökad konkurrens är att byggandet av bostäder ska bli billigare och gå snabbare. Precis som det finns utrymme för effektivare processer i kommunerna, gör det också det i byggbranschen. Allt fokus kan inte ligga på planprocessen.

Kommunerna både vill och kan göra mer för att bidra till ökad konkurrens i byggsektorn. Men förslaget som utredningen lägger fram i dag innehåller onyanserad kritik. Det görs bland annat ett felaktigt påstående om att kommunerna inte har tillräcklig kapacitet att planlägga mark för nya bostäder.

Lena Micko.

– SKL presenterade nyligen en enkät bland 54 tillväxtkommuner som visar att det finns färdiga och aktuella detaljplaner för 173 000 bostäder. Det motsvarar åtta års byggande om man jämför med att det endast byggdes färdigt drygt 22 000 bostäder i dessa kommuner ifjol, säger Lena Micko.

– Dessutom uppger de 54 kommunerna att de nu arbetar fram planer som motsvarar ytterligare 173 000 bostäder och som kan förverkligas inom tio år. Det innebär att det kan byggas minst 346 000 bostäder bara i dessa kommuner de närmaste tio åren.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!