Publicerad: 29 oktober 2015

Nyhet

Kommentar till lagförslag om flyktingmottagande

SKL har tidigare gett ett villkorat ja till regeringens föreslagna lag om mottagande av nyanlända. Men alla villkor är inte uppfyllda i remissen som skickats till Lagrådet i dag.

Förslaget innebär att staten ska kunna anvisa kommuner att ta emot människor med uppehållstillstånd oavsett om kommunen har en överenskommelse med staten eller inte. Förslaget har tidigare skickats ut som promemoria. Nu är det på lagrådsremiss.

Bra förtydligande i remissen

Lena Micko.

SKL villkorade bland annat sitt ja till promemorian med att statens anvisning ska ta hänsyn till kommunens totala mottagande, alltså även mottagandet av nyanlända som bosätter sig själva, asylsökande i ebo och abo* samt ensamkommande barn.

– Nu har regeringen förtydligat att fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska ta hänsyn till det totala mottagandet. Det är bra, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Lagen borde tidsbegränsas

Ett annat av SKL:s villkor var att lagen tidsbegränsas till högst tre år. Regeringen föreslår nu dock att lagen blir permanent.

– Lagen är motiverad i det akuta läge vi har nu. Många människor som har fått uppehållstillstånd är kvar på anläggningsboenden i väntan på en kommunplats. Men lagen är samtidigt bara en lösning på marginalen när det gäller att åstadkomma ett bättre och jämnare mottagande i landet. Med anledning av det och att lagen inskränker självstyret, bör lagen bara vara tidsbegränsad, säger Lena Micko.

Flera andra åtgärder behövs

85 procent av de som får uppehållstillstånd i Sverige väljer sitt eget boende. Reglerna om eget boende behöver ses över för att minska trångboddheten och förbättra människors chanser till snabb integration. Regeringen vill nu också att lagen ska träda i kraft i mars istället för i juli.

– I den blocköverskridande uppgörelsen om migrationspolitiken aviserades det att staten ska ge kommunerna ett extra tillskott på tio miljarder kronor i år. Det är mycket välkommet. Vi förutsätter att staten ger fortsatt finansiering kommande år, säger Lena Micko.

– SKL lade också nyligen fram ett 50-tal förslag på akuta regelförändringar i flyktingsituationen. De behöver genomföras snarast. Dessutom måste regeringen göra mer långsiktiga förändringar av hela det svenska mottagningssystemet.

* Ebo = Eget boende. Abo = Anläggningsboende

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!