Publicerad: 26 september 2018

Nyhet

Kollegialt stöd förebygger utmattning och stress

En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Resultaten visar lägre grad av utmattning och mindre depressiva symtom, stress och ångest.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL

Ing-Marie Wieselgren

Studiens slutsatser är att deltagande i en reflekterande kollegial samtalsgrupp bidrar till en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest samt mindre stress jämfört med en kontrollgrupp.

– Det här är positiva resultat. Att med fördjupad kunskap kunna förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa innebär stora möjligheter både för individer och arbetsplatser, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper är en problembaserad inlärningsmodell med mål att ge strategier för utveckling av psykiska och sociala resurser. De som deltagit i reflekterande kollegiala samtalsgrupper upplevde lägre grad av utmattning, minskade depressiva symtom och ångest samt mindre krav/stress i arbetet jämfört med kontrollgruppen.

Innan studien med reflekterande kollegiala samtalsgrupper började, var alla deltagare – både de i samtalsgruppen och de i kontrollgruppen - i riskzon för att drabbas av utmattning. Efter studien var bara drygt en av fyra av de som deltagit i samtalsgrupperna kvar i riskzon (26%), jämfört med tre av fyra i kontrollgruppen (74%).

En reflekterande kollegial samtalsgrupp kan vara en relativt enkel och kostnadseffektiv insats för att lindra och förhindra utveckling av stress och utmattning. Den bör ses som ett komplement till andra hälsofrämjande och förebyggande insatser för medarbetare i kommuner, landsting och regioner.

Enligt Försäkringskassan har 46 procent av alla sjukfall i Sverige en psykisk diagnos som orsak och stress och depression är de största diagnoserna. Ofta blir det långa sjukskrivningar som får negativa konsekvenser, inte bara för personen som drabbas , utan också för arbetsplatsen och, i förlängningen, samhället.

Studien har gjorts av Linnéuniversitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (Uppdrag Psykisk Hälsa).

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!