Publicerad: 26 januari 2016

Nyhet

Ja till jämställdhet – nej till myndighet

Ja till en nationell struktur för att följa upp, samordna och stödja genomförandet av jämställdhetspolitiken – men nej till en ny jämställdhetsmyndighet.

Lena Micko, ordförande, SKL

– Vi är helt överens med jämställdhetsutredningen om att staten behöver bli tydligare i sin styrning av jämställdhetspolitiken. En osammanhängande statlig jämställdhetspolitik försvårar jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Däremot delar vi inte uppfattningen att en ny jämställdhetsmyndighet är den bästa lösningen.

Alternativ till ny myndighet

SKL anser att utredningen inte tillräckligt har utrett olika alternativ till en ny myndighet, till exempel att ge nya uppdrag till redan existerande myndigheter.

En kvinna och två män som arbetar på en byggarbetsplats.

– Utredningen lyfter också genomgående ett intersektionellt perspektiv, det vill säga att kvinnors och mäns villkor bestäms av fler faktorer än vilket kön de har. Ur det perspektivet kan man ifrågasätta om en renodlad jämställdhetsmyndighet är den bästa lösningen. Hälsa och utbildning nya mål I övriga delar är SKL positivt till utredningens förslag, till exempel att ge statliga myndigheter ett tydligt jämställdhetsuppdrag, att fortsätta jobba med jämställdhetsintegrering som strategi och att införa nya jämställdhetspolitiska mål inom utbildning och hälsa, säger Lena Micko.

– Det är ansvarsområden som ligger på kommuner, landsting och regioner. Nya nationella jämställdhetsmål är ett stöd i det fortsatta arbetet att ge flickor och pojkar, kvinnor och män samma villkor. Om de nya målen medför ökade krav på verksamheten förutsätter vi förstås att staten täcker alla merkostnader, säger Lena Micko.

Yttrandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Vänsterpartiet lämnade särskilt yttrande.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!