Publicerad: 14 mars 2018

Nyhet

Jämställt föräldraskap för ett jämställt arbetsliv

Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, visar en ny rapport från SKL.

Heléne Lundkvist Nymansson

Heléne Lundkvist Nymansson

Många verksamheter i kommuner och landsting ger stöd till föräldrar genom till exempel mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst, familjecentraler och första linjens barnpsykiatri.

– Alla dessa verksamheter har möjligheter att utforma föräldrastödet så att det främjar ett jämställt föräldraskap. I grunden handlar det om att förmedla att båda föräldrarna är betydelsefulla och likvärdiga. Det är viktiga steg till att förändra normen om att kvinnor ska ta det huvudsakliga ansvaret för barnen, säger Helén Lundkvist Nymansson, chef för sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.

Lärande exempel för jämställt föräldraskap

Skriften Maskulinitet och jämställt föräldraskap – Arbete för pappors delaktighet beskriver strategier och lärande exempel för hur mödra- och barnhälsovården kan främja ett jämställt föräldraskap genom att utmana traditionella normer för maskulinitet samt involvera och stärka män i deras roll som föräldrar.

Det kan handla om att utbilda personalen, så att de blir mer medvetna om hur normer för kön påverkar bemötandet och inkluderingen av olika föräldrar, att rikta sig till båda föräldrarna i inbjudningar, bokningar av hembesök och så vidare. Det kan också handla om att erbjuda pappor och andra partners utbildning så de kan ge ett bra stöd till mamman, inför, vid och efter förlossningen.

Pappasamtal och pappagrupper

För att tidigt involvera papporna och fånga upp deras behov av stöd i föräldraskapet erbjuder till exempel Region Skåne enskilda föräldrasamtal. I Stockholm och Göteborg arrangeras pappagrupper med utbildade ledare, som främjar jämställt föräldraskap genom gruppsamtal och reflektioner om föräldraskap och relationer.

– Ett jämställt föräldraskap är nödvändigt för ett jämställt arbetsliv. Men det gynnar också barnens hälsa och utveckling, det är bra för föräldrarnas hälsa och för familjens relationer, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Maskulinitet och jämställt föräldraskap – Arbete för pappors delaktighet (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!