Publicerad: 25 september 2019

Nyhet

Jämställdhet i fokus för högnivåforum i New York

Ett högnivåforum för lokala och regionala myndigheter äger nu rum i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar och diskuterar bland annat måluppfyllelsen av Agenda 2030.

Anders Knape, SKL:s ordförande och Åsa Regnér, biträdande exekutivdirektör vid UN Women

Anders Knape och Åsa Regnér

2019 är ett viktigt år för den globala hållbarhetsagenden, Agenda 2030, i FN, eftersom den första fyraåriga perioden nu följs upp under FN:s generalkonferens i New York.

Jämställdhet är ett viktigt mål i Agenda 2030 för kommuner och regioner. Vid ett bilateralt möte med Åsa Regnér, biträdande exekutivdirektör vid UN Women, diskuterades hur den lokala  regionala nivån kan föra jämställdheten framåt och därmed bidra till måluppfyllelsen av mål 5 i Agenda 2030, som just handlar om jämställdhet. 

– Ett mer jämställt samhälle är en förutsättning för att övriga mål i Agenda 2030 ska nås, säger Anders Knape. Jag har lyft fram att det är viktigt att genomförandet av de andra 16 målen tar särskild hänsyn till jämställdhetsmålet, säger Anders Knape.

Jerker Stattin
Chef för internationella sektionen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!