Publicerad: 23 september 2019

Nyhet

Investeringsstöd till hyresbostäder behöver förbättras

Det statliga investeringsstödet till byggande av hyres- och studentbostäder behöver förbättras för att mer effektivt motverka bostadsbristen. Det skriver SKL i ett remissvar.

Anders Knape

Anders Knape

– Bostadsbristen är ett av de största hindren för utveckling i Sverige. Investeringsstödet kan vara ett stöd i arbetet med att få fram fler bostäder med överkomliga hyror, men då måste det bli bättre utformat, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Vi vill samtidigt framhålla att det krävs fler och mer kraftfulla statliga åtgärder. Regering och riksdag måste ta ett samlat grepp om bostadsmarknadens alla delar. Det måste bli enklare att bygga där många vill bo och med kostnadseffektiva metoder, rörligheten på bostadsmarknaden behöver öka och resurssvaga individer och familjer som har svårt att betala för bra boenden måste få bättre ekonomiskt stöd, säger Anders Knape.

Studie: bostäder hade byggts även utan stödet

En studie som konsultföretaget Evidens gjort på uppdrag av SKL visar bland annat att många bostadsbyggen som tilldelats investeringsstödet hade genomförts även utan stödet, dock med högre hyresnivå och lägre energieffektivitet. Det finns inga systematiska skillnader i inkomst mellan de hushåll som flyttat in i reguljära hyresbostäder som byggts med stödet och de hushåll som flyttat in i liknande bostäder som byggts utan stödet. Det finns inte heller tydliga tecken på att investeringsstödet betalats ut till hyresbostäder där bristen på bostäder är som störst. När det gäller stödet till studentbostäder finns det däremot ett samband mellan utbetalt stöd och antalet studenter på orten.

Kommuner bör få förmedla byggda bostäder

Regeringen har skickat ett förslag till ny utformning av investeringsstödet på remiss. SKL framhåller i sitt svarar bland annat följande:

  • Det är bra att regeringen inför villkor om att fler bostäder som byggs med hjälp av stödet ska reserveras för just ungdomar i storstadsregionerna och resurssvaga hushåll i hela landet.
  • Det bör införas villkor om att kommunerna kan använda minst tio procent av de bostäder som byggs med hjälp av investeringsstödet för att förmedla bostäder till sociala ändamål.
  • Skrivningar om att investeringsstödet framför allt ska gå till byggande av små lägenheter i storstadsregionerna bör tas bort. Ett varierat byggande är det mest socialt hållbara.
  • Även om ett förändrat investeringsstöd kan bidra till ett visst ökat bostadsbyggande, krävs det många fler åtgärder för att lösa de bostadspolitiska utmaningarna. SKL har tidigare fört fram att staten bland annat behöver förändra regelverk för riksintressen, strandskydd, nedskrivning av fastigheter, reavinstbeskattning, bostadstillägg och bostadsbidrag.

Jan-Ove Östbrink
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!