Publicerad: 13 januari 2016

Nyhet

Intressanta förslag för effektiv vård

Nu finns ett förslag till hur svensk vård ska bli mer effektiv. Utredaren Göran Stiernstedt konstaterar att dagens vård för det mesta fungerar bra, men ser också framtida utmaningar.

Hans Karlsson.

– Det finns en hel del intressanta resonemang i utredningen, som till exempel primärvårdens roll kontra den slutna vården, där utredaren vill se en betydligt starkare primärvård. Det är något som även SKL ser som nödvändigt för att klara vårdbehovet till en rimlig kostnad, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Utredningen tar upp en stor mängd utmaningar inom tre områden:

  • Styrsystemen
  • Verksamhetsstöd/e-hälsa/informationssystem
  • Organisation och arbetssätt som stödjer patientens väg
Läkare i en sjukhuskorridor.

– Det är ett rejält grepp. Vi behöver läsa och fundera innan det blir möjligt att ge mer detaljerade kommentarer, säger Hans Karlsson.

Bland flera kontroversiella förslag finns tankar om mer statlig styrning, som till exempel lagstadgad skyldighet för landstingen att samverka i vissa fall.

– Vi ser att landstingen faktiskt klarar av detta på egen hand, inte minst genom utvecklingen inom cancervården, där landstingen gemensamt kommer fram till var och hur vården ska bedrivas, säger Hans Karlsson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!