Publicerad: 9 juni 2016

Nyhet

Inhyrd vårdpersonal behöver minska

Nu intensifierar samtliga landsting och regioner, tillsammans med SKL, arbetet med att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden för att minska beroendet av inhyrd personal.

Hans Karlsson

Antalet hyrläkare och på senare tid även hyrsjuksköterskor fortsätter att öka. Det innebär både höga kostnader och bristande kontinuitet för såväl patienter som personal.

– För att kunna vända utvecklingen så agerar vi nu tillsammans, säger Hans Karlsson, chef på SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Bred analys

Han ingår i den styrgrupp, bestående av bland annat personaldirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer, som brett analyserar och undersöker vägar för att minska beroendet av bemanningspersonal.

– Vi tittar till exempel på utbildning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Vi behöver göra detta gemensamt och i samförstånd för bästa effekt. Vissa saker kan göras nationellt, medan annat måste göras lokalt, säger Hans Karlsson.

– Vi ska trygga en god vård för invånarna, och då behöver den präglas av kontinuitet. Vi behöver också hejda och minska de kraftigt stigande kostnaderna, säger Hans Karlsson.

Viktigt för arbetsplatserna

Att minska beroendet av hyrpersonal är också väsentligt för övrig personal.

– Det är en fördel om det finns en kontinuitet i personalgrupperna. Det skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet, säger Hans Karlsson.

Den totala kostnaden för bemanningspersonal i landsting och regioner har ökat med cirka 1,3 miljard från 2012 till 2015 och uppgår nu till cirka 4 miljarder.

Under 2014 och 2015 ökar andelen hyrsjuksköterskor och uppgår till cirka 800 mnkr 2015.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!