Publicerad: 4 november 2016

Nyhet

Inget skadestånd till abortvägrare

Arbetsgivaren har inte diskriminerat en nyexaminerad barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro.

Sophie Thörne

Nyköpings tingsrätt avslog barnmorskans krav på skadestånd.

– Domen är mycket tydlig. Landstingen är inte skyldiga att inrätta några särskilda barnmorsketjänster där abortvård inte ingår. Självklart har var och en rätt till sin privata tro. Men en enskild arbetstagare kan inte själv definiera sina arbetsuppgifter, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting som företrätt Landstinget Sörmland i tingsrätten.

Tingsrätten delar Landstinget Sörmlands bedömning att kvinnan inte blivit diskriminerad och inte har rätt till skadestånd. Fallet liknar ett annat uppmärksammat fall från november 2015 som prövades i Jönköpings tingsrätt.

Nyhet: Barnmorskedomen tydlig - det finns ingen samvetsklausul, november 2015

Det målet är inte klart ännu, det har överklagats till Arbetsdomstolen och avgörs där i början av 2017.

– Det är bra att domstolen i sin bedömning utgår ifrån verksamhetens krav och de arbetsuppgifter som ingår. Domen är därmed i linje med tidigare praxis på diskrimineringsområdet. Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens, säger Sophie Thörne.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!