Publicerad: 12 april 2017

Nyhet

Ingen diskriminering av abortvägrande barnmorska

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro. AD avslår barnmorskans krav på skadestånd. Also in English.

Sophie Thörne

Sophie Thörne

– Arbetsdomstolens bedömning utgår från verksamhetens krav och de arbetsuppgifter som ingår. Domen är därmed i linje med tidigare praxis på diskrimineringsområdet. Vården ska utgå från patientens behov – inte personalens, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef på Sveriges Kommuner och Landsting som företrätt Region Jönköpings län i Arbetsdomstolen.

När arbetstagaren sökte jobbet som barnmorska vid Region Jönköpings län framkom att hon vägrade att medverka vid aborter med hänvisning till sin tro. Regionen kunde då inte erbjuda henne arbete som barnmorska eftersom abortvård ingår i arbetet vid kvinnoklinikerna.

– Vården sätter patientens rätt till god och säker vård på lika villkor i främsta rummet. Abortvård ska vara tillgänglig och utföras utan dröjsmål i vid alla kvinnokliniker i alla landsting och regioner. Då måste också de personer som arbetar med abortvård kunna delta fullt ut i det arbetet, säger Sophie Thörne.

Arbetsdomstolen gick på Jönköpings tingsrätts tidigare bedömning att kvinnan inte blivit diskriminerad och inte har rätt till skadestånd.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!