Publicerad: 11 oktober 2016

Nyhet

Inga fler riksintressen bör få pekas ut – ännu

Statliga myndigheter bör inte få peka ut några nya områden av riksintresse förrän hela systemet för riksintressen gjorts om. Det skriver SKL i ett yttrande.

Lena Micko, ordförande SKL

Yttrandet gäller ett förslag från Naturvårdsverket som vill utöka antalet områden av riksintresse för friluftslivet, från 215 till 312 stycken. Systemet med riksintressen får inte fortsätta växa, anser SKL.

– Statens riksintressen täcker redan i dag mer än halva Sveriges yta. Det är orimligt. Halva vårt land kan inte anses vara av unikt nationellt värde. Den stora andelen yta som täcks visar att systemet med riksintressen inte fungerar. Det har förlorat sin legitimitet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Ett allvarligt hinder för nybyggnation

Ett vanligt problem är att statliga myndigheter pekar ut områden av riksintresse trots att det är oklart vad som ska skyddas. Ett annat problem är att myndigheter behåller riksintressen även om områden förlorar sitt skyddsvärde.

Otydligheterna kring riksintressen både hindrar och försvårar nya byggnationer. En studie som SKL gjorde i fjol visade att statens hantering av riksintressen fördröjde byggstarten av nästan 15 000 bostäder bland 43 tillväxtkommuner.

– Regeringen tog i december emot ett utredningsförslag om hur systemet med riksintressen kan reformeras. Förslaget behöver skickas ut på remiss snarast, och leda till en ordentlig förbättring och upprensning bland riksintressena, säger Lena Micko.

Riksintressena måste bli färre och täcka mindre områden

Ska systemet med riksintressen fungera bättre måste antalet statliga riksintressen bli färre och täcka en mindre andel av Sveriges yta, anser SKL. Framöver bör riksintressen bara få finnas i områden med unika nationella värden. När statliga myndigheter pekar ut områden av riksintresse ska det ske enligt tydliga kriterier i lagstiftning och nya riksintressen ska alltid förankras på en nationell politisk nivå, gärna regeringen. Myndigheterna måste också snarast börja se över riksintressena kontinuerligt och dra tillbaka dem i områden där det inte finns något unikt att värna.

Hämta yttrandet: ”Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse för friluftsliv inklusive miljökonsekvensbeskrivning” (PDF, nytt fönster) 

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!