Publicerad: 19 mars 2020

Nyhet

Information om fristående skolor beläggs med sekretess

SKR har fått nej från SCB om att få del av statistik om elever från fristående skolor och Kammarrätten har gett SCB rätt. Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte pröva ärendet.

Per-Arne Andersson, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad, SKR

Per-Arne Andersson

– Detta får allvarliga konsekvenser för hela det nationella skoluppföljningssystemet. Det får också konsekvenser för fördelning av statsbidrag och kommunernas möjlighet att fördela resurser efter elevers behov. Det kommer inte heller att finnas jämförbar information för alla skolor för elever att ta del av, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi kommer att utreda möjliga sätt för kommuner att hantera situationen. Vi för också en dialog med Utbildningsdepartementet, Skolverket och Friskolornas riksförbund i syfte att nå en långsiktig lösning, säger Per-Arne Andersson.

Bakom SCB:s nytolkning av offentlighets- och sekretesslagen ligger bedömningen att enskilda huvudmän och fristående skolor kan lida skada eller men, om informationen direkt eller indirekt kan härledas till dem.

Som en följd av detta har SKR fått avslag i beställningar av statistik för publicering i Öppna jämförelser och i databasen Kolada. SKR har drivit ärendet i en rättslig prövning upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutat att inte pröva frågan. Beslutet går inte att överklaga. Därmed ligger domen från Kammarrätten i Göteborg fast, i vilken SCB ges rätt i sin bedömning.

Karin Hedin
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!