Publicerad: 19 mars 2020

Nyhet

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

SKR och Läkarförbundet ber regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

Anders Knape

Anders Knape

I sommar ska lagändringarna som rör läkares legitimation och specialistutbildning träda i kraft. SKR och Läkarförbundet har skickat en hemställan till regeringen om att skjuta på ikraftträdandet av förändringarna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Förändringarna är en anpassning till införandet av en ny 6-årig läkarutbildning som startar hösten 2021. Förändringarna i lagstiftning om läkares legitimation och specialiseringstjänstgöring ska dock träda i kraft redan 1 juli i år. De mer detaljerade regelverken i förordning och föreskrift som följer på lagändringarna är fortfarande inte klara vilket har skapat stor osäkerhet kring införandet.

– Lagförändringarna är positiva på längre sikt, men det finns inga tungt vägande skäl för att införa dem redan nu. I det läge vården befinner sig i nu med konsekvenserna av coronaviruset är det inte rimligt att läkarna just nu ska lägga sitt fokus på anpassningar till nya regelverk, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I den pressade situation som hälso- och sjukvården nu befinner sig i blir det svårt för regionerna att kunna prioritera det arbete som krävs för att anpassa hälso- och sjukvårdsverksamheten till de nya regelverken för läkares specialisering. Det handlar bland annat om kompletterande utbildningsinsatser riktade till alla läkare som enligt den nya föreskriften ska handleda juniora kollegor under deras bastjänstgöring och specialiseringstjänstgöring enligt den nya föreskriften.

Mot den bakgrunden skickar i dag SKR och Läkarförbundet en hemställan till regeringen om att skjuta på införandet av lagändringarna till den 1 januari 2021, för att möjliggöra ett ordnat införande.

Emma Spak
Sektionschef

Anna-Clara Olsson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!