Publicerad: 4 september 2015

Nyhet

Idag träffas Huvudmännens expertråd för skolutveckling

Nu startar SKL och Friskolornas riksförbund ett expertråd för att sprida praktiska erfarenheter från forskning inifrån skolan. Det är ett komplement till regeringens skolkommission.

– I vårt expertråd deltar lärare, skolledare och forskare som har arbetat för att utveckla undervisning och arbetssätt. De bär på kunskap om forskningsgrundad skolutveckling, vilket OECD menar att Sverige behöver bli bättre på, säger Håkan Sörman, VD för SKL.

– Vi behöver lyssna till de som har genomfört förändringarna i skolans värld och funderat över resultaten. Slutsatserna kommer vi att lämna till såväl våra medlemmar som till regeringen och Skolkommissionen, säger Mikaela Valtersson, ordförande för Friskolornas riksförbund.

Skolutveckling på vetenskaplig grund

Två flickor som räknar.

Med Huvudmännens expertråd för skolutveckling vill SKL och Friskolornas riksförbund säkra att skolans utveckling baseras på goda analyser och vetenskaplig grund.

I det inledande arbetet i regeringens Skolkommission saknas inslaget att dra nytta av de konkreta och lokala erfarenheterna från de som på ett systematiskt sätt har följt och studerat skolutveckling.

Deltagare

Expertrådet leds av Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet.
Övriga deltagare är (i bokstavsordning):
Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad
Daniel Anderwall Sjöholm, lärare på T1-skolan i Linköping (F-6)
Mike Bergström, lärare på Hagaskolan i Umeå (F-9)
Robert Clark, rektor, Internationella Engelska skolan i Enskede
Andreas Fejes, professor vid Linköpings universitet
Sofie Lindén, Pedagogik- och utvecklingschef, Kunskapsskolan
Jan Löwstedt, professor vid Stockholms universitet
Victoria Malmgren, biträdande förskolechef i Kinda
Per Marteus, rektor Byängsskolan i Täby (F-9 samt särskola)
Fredrik Nordvall, förvaltningschef, Hallsbergs kommun
Anette Olin, lektor vid Göteborgs universitet
Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet
Marie Pilfalk, rektor, Broholmsskolan i Lidköping (åk F-9)
Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola
Karin Rönnerman, professor vid Göteborgs universitet
Helena Sagar, lektor i Kungsbacka kommun
Marie Sandell, biträdande rektor Engelska skolan norr i Stockholm
Daniel Sundberg, docent, Linnéuniversitetet
Ingegerd Tallberg-Broman, professor vid Malmö högskola
Mats Tegmark, lektor vid Högskolan Dalarna
Ann-Christine Wennergren, docent vid Högskolan i Halmsta

Expertrådets första möte är på fredag 4 september SKL:s kansli i Stockholm.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!