Publicerad: 6 november 2019

Nyhet

Hot och hat mot förtroendevalda ökade under 2018

Under 2018 ska var tredje förtroendevald ha utsatts för trakasserier, hot eller våld enligt Brottsförebyggandet rådet. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system konstaterar SKL.

Anders Knape

Anders Knape

Hot, hat och våld mot förtroendevalda har ökat under de senaste åren. Valåret 2018 uppger cirka 30 procent av de förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige att de utsattes för trakasserier, hot eller våld. Det visar Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag. Siffrorna är de högsta någonsin av Brå:s fem genomförda mätningar av utsattheten bland förtroendevalda.

– Det är en tragisk utveckling att allt fler förtroendevalda utsätts och det talar sitt tydliga språk. Näthat måste tas på allvar. Lagstiftningen för brotten måste skärpas och ansvaret för förtroendevaldas arbetsmiljö måste klargöras, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler har handlingsplaner

SKL arbetar sedan några år tillbaka, med stöd av regeringen, förebyggande med utbildningar och stöd till kommuner och regioner för att kunna hantera hot och våld mot förtroendevalda.

– Vi ser att allt fler kommuner och regioner har både handlingsplaner och strukturer för att möta hot och hat, men det behövs även ett fortsatt arbete med att stärka förtroendevaldas möjligheter att verka i sitt demokratiska uppdrag, säger Anders Knape.

Få polisanmäler

Det är fortsatt få förtroendevalda som polisanmäler när de blir utsatta. Under 2018 anmäldes 19 procent av händelserna, vilket är samma nivå som 2016 och 2014.

– Vi vill uppmana förtroendevalda i kommuner och regioner att alltid göra en polisanmälan för att visa att hot, hat och våld aldrig tolereras. Om fler anmäler ökar dels möjligheten att brotten utreds, dels att utredningar leder till åtal och till fler fällande domar, säger Anders Knape.

Utsattheten slår olika

Fler förtroendevalda kvinnor än män är oroliga för att utsättas för hot, hat och våld. När händelser har inslag av sexuell karaktär, drabbar det oftare förtroendevalda kvinnor. Yngre förtroendevalda uppger i högst utsträckning att de har blivit utsatta och bland de mest utsatta funktionerna finns kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande följt av dess ledamöter.

Totalt uppger nästan var fjärde förtroendevald att utsatthet, eller oro för att utsättas, påverkar deras uppdrag.

– Vi behöver en gång för alla göra upp med attityden att lite får man tåla. Uppdraget som förtroendevalda bygger på att man kan, vill och vågar engagera sig, säger Anders Knape.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har genomfört Politikernas trygghetsundersökning för femte gången på uppdrag av regeringen. Av nästan 14 000 tillfrågade ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och fullmäktigeförsamlingar har drygt 8 000 svarat på frågor om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld under 2018.

Valåret 2014 uppgav 28 procent att de utsatts, medan motsvarande siffra var 25 procent för det mellanliggande året 2016 och 20 procent 2012.

Anna-Lena Pogulis
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!