Publicerad: 9 november 2017

Nyhet

Hot, hat och våld mot förtroendevalda ökar

Under 2012-2016 har hot och våld mot förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige ökat från 19 till 25 procent och i landstingen från 25 till 34 procent. Yngre är mer utsatta än äldre.

Emil Broberg

Emil Broberg

Det visar Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) rapport som publicerats idag.

– Hat, hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system och kan aldrig accepteras. Det undergräver systemet och kan leda till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. Det kan också leda till att en förtroendevald inte vågar ta viktiga men impopulära beslut när ett hot hänger över en person eller dennes familj. Att yngre både är mer utsatta och uppger att de påverkas mest är extra oroande för vårt demokratiska system, säger Emil Broberg, 3:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

BRÅ:s rapport visar bland annat:

  • Av samtliga förtroendevalda är kvinnor oftare utsatta för hot i sociala medier. Där har det ökat från cirka 8 till 15 procent under perioden. För män är ökningen från cirka 8 till 13 procent.
  • Storstadspolitiker är utsatta i större utsträckning än förtroendevalda på landsbygden.
  • Vanligaste orsaken till att bli utsatt är att det fattats ett beslut och den vanligaste förövaren är en förargad man.
  • Nästan var fjärde (24 procent) av samtliga förtroendevalda har påverkats i sitt uppdrag genom hot, hat och våld. En tredjedel av dessa (29 procent) har påverkats och censurerat sig själva vilket kan handla om att inte uttala sig i en fråga, agerat passivt eller ändrat ståndpunkt i en fråga. Yngre uppger att de påverkas i större utsträckning (46 procent).
  • Uppdraget att vara ordförande är mer utsatt än att vara ledamot.

– SKL har under 10 års tid krävt en skarpare lagstiftning för att likställa att hot och våld mot förtroendevalda ska likställas med hot mot tjänstemän. Vi går nu in i valrörelsen och oron bland de förtroendevalda ökar. Att justitiedepartementet nu ser över lagstiftningen är bra. Men det kommer alldeles för sent eftersom lagstiftningen beräknas vara klar först efter valet, säger Emil Broberg.

SKL arbetar på många olika sätt för att stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete med utbildning och att information om att varje tillfälle där hat, hot och våld förekommer ska polisanmälas och rapporteras.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!