Publicerad: 8 maj 2017

Nyhet

Höjd garantinivå i ny pensionsöverenskommelse

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit nya preliminära överenskommelser på pensionsområdet.

Niclas Lindahl

Niclas Lindahl

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit nya preliminära överenskommelser på pensionsområdet tillsammans med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), OFR Allmän kommunal verksamhet, OFR Hälso- och sjukvård, OFR Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen.

− Parterna är överens om att höja garantinivån om 100 kronor för arbetstagare som på grund av förtidspension, sjukbidrag eller arbetsskadelivränta har tjänat in ålderspension enligt PA-KL till 1 200 kronor per månad. Höjningen är framåtriktad och gäller inte bara de som ska gå i pension utan även de som redan gått i pension, säger Niclas Lindahl, SKL:s förhandlingschef .

Parterna är också överens om förändrad utbetalning av avgiftsbestämd tjänstepension.

− I och med den nya överenskommelsen kommer utbetalningen av tjänstepension alltid ske livsvarigt om inte arbetstagaren och försäkringsgivaren kommer överens om annat. Genom förändringen tar SKL och Pacta ansvar för att pensionspengarna ska räcka livet ut, säger Niclas Lindahl.

Den nya pensionsöverenskommelsen innehåller även förbättrad information kring arbetstagares val av återbetalningsskydd. Vid 60 års ålder ska arbetstagaren fortsättningsvis informeras om hon eller han har valt återbetalningsskydd för sina tjänstepensionsförsäkringar och vilka långsiktiga konsekvenser det kan få för den livsvariga pensionen. Att ta bort återbetalningsskydd kan ge en högre tjänstepension.

Parterna är också överens om att även möjliggöra löneväxling till ytterligare en försäkring utöver det val arbetstagaren gjort för sin ordinarie tjänstepension. Villkorsändringen ökar flexibiliteten och ger bland annat arbetstagaren nya möjligheter till riskspridning.

SKL:s styrelse förväntas fastställa överenskommelsen den 12 maj 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!