Publicerad: 15 december 2015

Nyhet

Högre överlevnad men fortsatta skillnader i vården

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården visar att allt fler överlever stroke och hjärtinfarkt. Dessutom drabbas färre av stroke.

Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg, SKL

– Förhoppningsvis kan denna utveckling fortsätta, bland annat genom att allt fler patienter med förmaksflimmer nu får den rekommenderade läkemedelsbehandlingen, som minskar risken för stroke, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg, SKL.

Ett stort antal kvalitetsindikatorer ingår i Öppna Jämförelser för hälso- och sjukvård och de ger tillsammans med andra indikatorer en bild av läget inom sjukvården.

Ett urval av resultaten visar att:

  • Patienternas nöjdhet med höftprotesoperation är fortsatt hög, med närmare 9 av 10 nöjda patienter.
  • Antalet gråstarroperationer ökar, och de som opereras har allt mindre synfel och får alltså allt snabbare hjälp.
  • I riket är andelen i befolkningen som anser sig ha tillgång till den vård man behöver ungefär som tidigare år. men skillnaderna mellan landstingen är stora, upp till 15 procentenheter. Även förtroendet för sjukvården är oförändrat högt – cirka 63 procent har förtroende, men återigen stora skillnader mellan landstingen.
  läkare och sjuksköterska står vid en patient

  Årets presentation av kvalitetsjämförelser är den första som är helt digital och den presenteras i Vården i siffror en webbplats där olika mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård löpande presenteras.

  – Nu blir det enklare för vårdens ledare, men även andra intresserade, att kunna se och jämföra aktuella resultat, säger Hans Karlsson. Jag hoppas att denna öppna webbplats kommer att bidra till ökad transparens och diskussion kring kvaliteten inom hälso- och sjukvården i Sverige. Jag är säker på att det i sin tur ska leda till mer kvalitets- och förbättringsarbete.

  Indikatorerna i den tidigare trycka rapporten Öppna Jämförelser hälso- och sjukvård presenteras nu enbart digitalt på Vården i siffror.

  Vården i siffror är en del av SKL:s arbete med Öppna jämförelser. Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting görs inom en rad olika områden och återfinns på sidan för Öppna jämförelser.

  Den underliggande informationen på Vården i siffror kommer från vården och samlas in av olika kvalitetsregister, Socialstyrelsens hälsodataregister samt uppgifter från SKL:s datainsamlingar om överbeläggningar, utskrivningsklara patienter och väntetider. Även resultat från Nationell Patientenkät samt Vårdbarometern ingår i Vården i Siffror.

  Webbplatsen har tagits fram som ett led i satsningen på Nationella Kvalitetsregister i samverkan med SKL:s arbete med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården.

  Indikatorerna från Öppna jämförelser, alltså samma innehåll som de tidigare tryckta produkterna, visas även i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!