Publicerad: 28 september 2017

Nyhet

Högkonjunktur men stora utmaningar väntar kommunsektorn

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i ekonomin. Från 2019 förväntas en normalisering med en svagare utveckling. Befolkningen och behoven i kommunsektorn fortsätter växa.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi och resursutnyttjandet beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget återgå till neutral nivå. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. Det visar skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL:s bedömning är att BNP-ökningen landar på 3,4 procent för 2017 och 2,8 procent för 2018 samt att ökningen av skatteunderlaget minskar från 4,4 procent i år till 3,4 procent 2018.

Åren därefter begränsas tillväxten i BNP till runt 1,5 procent, samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

– Det kommer att krävas en rad olika åtgärder för att kostnaderna inte ska överstiga intäkterna inom ett par års tid. Trots att regeringen ger både generella och riktade statsbidrag till olika områden så står kommuner och landsting inför stora utmaningar som vi återkommer till i den Ekonomirapport vi snart presenterar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Ansträngt arbetsmarknadsläge

Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser, och särskilt svårt inom delar av offentlig sektor.

– Trots att arbetslösheten i riket uppgår till cirka 6,5 procent råder i praktiken full sysselsättning för den inrikes födda befolkningen. Samtidigt har många utrikes födda svårt att komma in på arbetsmarknaden. För dessa kommer det att krävas stora insatser på utbildning, praktik och ”snabbspår” för att minska arbetslösheten, säger Annika Wallenskog.

Trots ett ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år.

Skatteunderlagsprognosen

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december. Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas och hur de slutligen blir.

Ekonomirapporten är en av grunderna för kommuners och landstings budgetplanering och den presenteras den 17 oktober kl 10 i en direktsändning på webben.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!