Publicerad: 27 april 2017

Nyhet

Hög beredskap i vården inför sommaren

Alla landsting och regioner planerar särskilda insatser för att trygga en säker vård i sommar. Åtgärderna har utvecklats och intensifierats de senaste åren, visar SKL:s årliga enkät.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Samtliga landsting och regioner uppger att bemanningssituationen inför sommaren 2017 är ansträngd. Det är fler än inför förra sommaren.

För vissa yrkesgrupper som är svårare att rekrytera råder det en generell efterfrågan under hela året. Det gäller särskilt specialistsjuksköterskor samt läkare inom allmänmedicin och psykiatri.

Möjligheten att rekrytera barnmorskor inför sommaren är fortsatt svår på många håll, även om något färre landsting som uppger sig ha svårigheter. Samma gäller läkare, där mindre än hälften har svårigheter, jämfört med 60 procent förra året.

Fler anställer undersköterskor

Drygt hälften uppskattar att bemanningssituationen ser sämre ut än inför förra sommaren. Övriga uppger ett oförändrat läge.

– Precis som på andra arbetsplatser behöver och vill medarbetarna i vården vara lediga och ha semester. Landstingen och regionerna strävar alltid efter att säkra såväl patientsäkerhet som god arbetsmiljö, oavsett om det är långhelger eller sommartid, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Vi vet också att patientsäkerheten generellt ökar. Det visar granskningen av cirka 60 000 journaler från alla akutsjukhus.

Samtidigt som andelen sjuksköterskor minskar går utvecklingen i landstingen och regionerna mot att anställa alltfler undersköterskor, inte bara sommartid.

Förändrade arbetssätt

Det finns alltfler exempel på förändrade arbetssätt så att kompetensen hos personalen används rätt:

  • Många anlitar särskild personal som utför mathantering och städning eller administrativa uppgifter.
  • Undersköterskor fortbildas att klara ytterligare vårdnära uppgifter.
  • Operationsassistenter utbildas för att assistera operationssjuksköterskor.
  • Jobbsatsningar med ungdomspraktikanter (18-24 år) som kan utföra enklare sysslor under sommaren.

Andra åtgärder handlar till exempel om extra ersättning för flytt av semester, stärkt samarbete med primärvård och kommuner, särskilda planeringsgrupper och utökad flexibilitet för snabb omfördelning av vårdplatser.

Inte minst akutsjukhusen har stor betydelse för vården under sommaren och flera akutsjukhus har som målsättning att ha fler vårdplatser öppna än i fjol. Därför finns just nu ett särskilt fokus på rekrytering av tillräckliga resurser, planering av öppethållande och samordning mellan akutsjukhusen under sommarperioden för att kunna erbjuda en trygg och tillgänglig vård.

Så blev förra sommaren

SKL:s uppföljning av sommaren 2016 visade att bemanningssituationen blev som förväntat och i några landsting och regioner bättre än föregående år. Trots en periodvis ansträngd situation på sina håll ökade inte antalet överbeläggningar eller utlokaliserade patienter. Även ifråga om väntetider och patientsäkerhet såg vården totalt sett lika säker och tillgänglig ut som under övriga året. Personalens engagemang, tidig planering och gott samarbete med kommunerna var några av nyckelfaktorerna.

Även i år kommer en uppföljning att göras.

Enkäten genomfördes under april. 19 av 20 landsting och regioner svarade.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!