Publicerad: 26 maj 2016

Nyhet

Höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor

Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation. Det visar en undersökning som SKL låtit göra.

Undersökningen visar att de flesta är positiva till en ökad digitalisering – men få anser att sektorn lever upp till förväntningarna.

Frågorna i undersökningen handlade om den allmänna inställningen till digitaliseringen i samhället, om digitalisering inom specifika områden som skola, vård och omsorg och om förväntningarna på att kommuner, landsting och regioner ska erbjuda tjänster och kommunikation digitalt.

Majoriteten av de tillfrågade, 72 procent, är mycket eller ganska positiva till den ökade digitaliseringen i samhället. En majoritet, 71 procent, anser också att det är viktigt att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. Men enbart 21 procent ansåg att sektorn lever upp till deras förväntningar om digital service.

Per Mosseby, chef för avdelningen digitalisering

– Resultatet bekräftar det vi sett även i andra sammanhang, att kommunsektorn behöver bli bättre, för att förenkla för invånarna, öka tillgängligheten och effektivisera verksamheten, säger Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering på SKL.

Positiv syn på digitala tjänster inom skola, vård och omsorg

Specifika frågor ställdes om invånarnas inställning till digitala hjälpmedel inom områdena skola, vård och omsorg.
I genomsnitt är 71 procent av de tillfrågade positiva till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. Av de svarande i åldrarna 35-49 är 78 procent positiva, vilket är något fler än de i åldrarna 18-34, där 69 procent är positiva.

Vård, konsultation och behandling med hjälp av digital teknik upplevdes mest positivt av personer i åldrarna 18-34 år (78 procent) och 35-49 år (75 procent), men även i åldersgruppen 65+ är drygt hälften (54 procent) positiva.

Totalt sett är 60 procent positivt inställda till vård och omsorg i hemmet med stöd av digital teknik. Även denna typ av stöd upplevs mer positivt bland de yngre åldersgrupperna, medan 41 procent av de tillfrågade i åldrarna 65+ anser att ett sådant stöd är positivt.

– Allmänt sett är de äldre något mindre positiva, men det finns ändå en hög andel som ser positivt på digitala tjänster inom områden som vård och omsorg. Sådana tjänster testas nu i ett flertal kommuner, säger Per Mosseby.

Satsning på Smartare välfärd

Undersökningen är en del av SKL:s nya satsning Smartare välfärd, som syftar till att ge ökad kunskap och inspiration kring digitalisering inom kommuner, landsting och regioner.

– Enligt senaste World Economic Forum i Davos, är digitaliseringen nu den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Offentlig sektor måste bli bättre på att använda de möjligheter digitaliseringen ger och bidra till en smartare välfärd, säger Per Mosseby.

Så tycker invånarna

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!