Publicerad: 29 juni 2016

Nyhet

Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism drabbar enskilda och är ett hot mot demokratin. Kommuner, statliga myndigheter och civilsamhälle måste få bättre förutsättningar att bekämpa den.

Efter två års arbete lägger nu den nationella samordnaren på området fram ett förslag till strategi om hur demokratin ska värnas mot våldsbejakande extremism.

– Kommun, stat och civilsamhälle måste hjälpas åt för att hindra människor att dras in i våldsbejakande extremism och sätta stopp för dess attentat innan de sker, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Den nationella samordnaren har träffat många av landets kommuner och bidragit med kunskap om hur våldsbejakande extremism kan bekämpas. Allt fler kommuner vidtar åtgärder och tar fram handlingsplaner på området. Men arbetet mot våldsbejakande extremism behöver förutsättningar att bli mer effektivt.

Sekretessregler är ett hinder

SKL vill bland annat framhålla följande med anledning av det betänkande som samordnaren mot våldsbejakande extremism presenterar i dag.

  • Samordnaren uppmanar kommuner, polis och säkerhetspolis att dela information om människor i våldsbejakande extremistmiljöer eller som är väg att radikaliseras. Men i många fall går inte det på grund av regler om sekretess. Utökade möjligheter till informationsdelning förutsätter att sekretesslagstiftningen ses över. Dagens regler gör till exempel att en kommun kan vara ovetandes om att en person stridit för extremistiska grupper utomlands. Det måste bli enklare för kommuner att få en lägesbild över vilka insatser de behöver genomföra och gentemot vem.
  • Samordnaren vill att kommunerna tar fram handlingsplaner, men staten behöver ge bättre stöd i hur kommuner kan lösa problemen som de identifierar. Vad finns det till exempel att lära av andra kommuner eller av andra länder? Här krävs mer forskning och bättre kunskapsspridning.

Detta är kommunernas juridiska förutsättningar

SKL har analyserat vilka juridiska förutsättningar kommunerna har i arbetet mot våldsbejakande politisk extremism. I en promemoria beskriver förbundet både vad kommunerna kan och är skyldiga att göra.

Juridiska förutsättningar i arbetet mot våldsbejakande extremism

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!