Publicerad: 2 oktober 2018

Nyhet

Hinder för breddat utbud av yrkesutbildningar för vuxna

För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. Det visar en ny rapport från SKL.

Per-Arne Andersson.

Rapporten bygger på enkätsvar från 42 av 48 huvudsökande kommuner av statsbidraget för regionalt yrkesvux, ett statsbidrag som söks av minst tre kommuner i samverkan. Den visar att även om utbudet ofta finns, kan det finnas andra hinder för att genomföra utbildningarna.

Problem med för få sökande

Två tredjedelar av kommunerna svarar att för få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Det är särskilt påtagligt inom vissa yrkesområden, som restaurang och livsmedel samt hotell och turism.

– Det är skillnad på att erbjuda ett brett utbud och att genomföra utbildningarna. För att få fler vuxna att vilja söka yrkesutbildningar ser vi bland annat att det behövs mer samverkan med företag och branscher, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

Medfinansieringen är ett stort problem

Resultaten pekar också på att kravet på medfinansiering av lika många platser som kommunerna får statsbidrag för är ett stort problem. Sex av tio huvudsökande kommuner anger att kravet i stor eller ganska stor utsträckning begränsar hur många platser de erbjuder inom regionalt yrkesvux.

– SKL har tidigare framfört att medfinansieringskravet behöver sänkas. Det är ett problem redan idag och riskerar att bli ett än större problem i ett sämre konjunkturläge, säger Per-Arne Andersson.

Rapporten bygger på en enkät som genomfördes i maj–juni 2018.

Syftet med regionalt yrkesvux är att öka utbudet av yrkesutbildningar och tillgodose arbetslivets behov av arbetskraft.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!