Publicerad: 26 september 2016

Nyhet

Heltid som norm ökar jämställdheten

En rapport hävdar att tjänstepensionen förstärker inkomstskillnader. Men tjänstepensionssystemet är könsneutralt. Men är inte förvärvslivet  jämställt så blir inte pensionen det.

Socialdepartementet hävdar i en ny rapport att tjänstepensionens nuvarande utformning förstärker inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Det är en rejäl missuppfattning. Tjänstepensionssystemet är könsneutralt. Problemet är att eftersom förvärvslivet inte är jämställt så blir inte heller pensionen jämställd.

− Fokus bör ligga på att öka jämställdheten i arbetslivet snarare än att bygga om tjänstepensionssystemet. Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska och leda till attraktivare jobb och ökad jämställdhet, och naturligtvis bättre pensioner, säger Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting.

− Arbetsmarknadens könsmässiga inkomstskillnader är ett samhällsproblem. Det beror bland annat på att kvinnor och män i olika utsträckning arbetar deltid, är sjukfrånvarande, tar ansvar för hem och familj, lämnar arbetslivet i olika åldrar samt gör olika yrkesval, säger Lena Micko.

Att heltid blir norm i välfärden är en framtidsfråga. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. SKL har för detta formulerat en målsättning om 25 000 fler heltidsarbetande medarbetare fram till årsskiftet 2016/2017.

I kollektivavtalet AKAP-KL är pensionsintjänandet skyddat vid all ledighet enligt föräldraledighetslagen och det finns inte heller någon övre åldersgräns.

AKAP-KL (PDF, nytt fönster)

Socialdepartementets skrivelse Jämställda pensioner Ds 2016_19

SKL:s remissvar angående Jämställda pensioner

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!