Publicerad: 15 november 2017

Nyhet

Helsingborg stad - Sveriges Kvalitetskommun 2017

Genom öppenhet och en god dialog har kommunens chefer och medarbetare lyckats utveckla och förbättra demokrati, arbetsmiljö och samhällsbyggande i staden.

Helsingborg stad tilldelades priset Sveriges Kvalitetskommun 2017 under en prisceremoni på Kvalitetsmässan i Göteborg på tisdagskvällen.

Juryns motivering:

”Helsingborgs stad är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med tydligt fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för Helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.”

I juryn har företrädare ingått från Saco, Vision, Kommunforskning i Väst samt Kommunalekonomernas förening, Universitetet i Agder, NCC, Hypergene, Kvalitetsmässan och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För mer information och kontakt:

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad
073-231 58 85, palle.lundberg@helsingborg.se

Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan
070-521 10 66, henrik.edman@svenskamassan.se

Kvalitetsmässan arrangeras av Svenska Mässan i samverkan med Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting samt SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!