Publicerad: 6 december 2017

Nyhet

Handslag för fördjupad digital samverkan

Med ett handslag enades SKL och regeringen om en djupare samverkan för att ytterligare öka takten i offentlig sektors digitalisering.

Foto

Lena Micko och Ardalan Shekarabi.

– Vi behöver vara överens om prioriteringar i arbetet, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Det var i samband med toppledarforumet DigiGov som det fördjupade samarbetet idag presenterades och manifesterades. Handslaget mellan civilminister Ardalan Shekarabi och SKL:s ordförande Lena Micko, innebär bland annat att de kommer att verka för att nå överenskommelser om mål, aktiviteter och prioriteringar för arbetet med den nationella digitala infrastrukturen och att samverka för ett gemensamt arbete med öppna data och datadriven information.

– I grunden handlar det om att kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och näringsliv behöver jobba ännu mer tillsammans för att bättre dra nytta av digitaliseringens möjligheter i samhällsutvecklingen och för att klara välfärden, säger Lena Micko.

Samverkan med ny myndighet

I september 2018 ska den nya myndigheten för digitalisering i offentlig sektor vara på plats. Myndigheten kommer att placeras i Sundsvall och SKL kommer nu att jobba nära den organisationskommitté som nu ska ta fram former och arbetsordning m.m. för den nya myndigheten.

– SKL har drivit frågan om en samlande, stödjande och främjande myndighet och det känns bra att vi nu också får möjlighet att tillsammans hitta arbetsformer och mål för myndigheten, säger Lena Micko.

Ordförande i organisationskommittén blir Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet.

Handslagets fem punkter:

  • Regeringen och SKL kommer verka för att nå överenskommelser om mål, aktiviteter och prioriteringar för arbetet med den nationella digitala infrastrukturen.
  • Regeringen och SKL kommer samverka för ett gemensamt arbete med öppna data och datadriven innovation.
  • SKL kommer stödja organisationsutredaren med att inrätta myndigheten för offentlig digitalisering.
  • SKL, Inera och SKL Kommentus kommer samverka med den nya myndigheten kring nationell digital infrastruktur, ökad tillgång till grunddata och en förbättrad informationsförsörjning.
  • Nu inleds en process för att skapa former för en mer systematisk samverkan mellan departementen, myndigheterna, SKL, kommuner, landsting och regioner som främjar den digitala utvecklingen.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!