Publicerad: 30 juni 2015

Nyhet

Handlingsplan för barn och unga

SKL har antagit en handlingsplan som fokuserar på skyddet för barn och unga som far illa.

Marlene Burwick

Under drygt ett år har SKL i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda arbetat med en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården.

Barnens, ungdomarnas och familjernas perspektiv har varit ledstjärna.

- Nu finns drygt 40 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Det kan bli ett kvalitetslyft som är långsiktigt hållbart, säger Marlene Burwick, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKL.

Handlingsplanen lyfter tre huvudområden:

  • Tydligt uppdrag
  • God arbetsmiljö
  • Tillgång till aktuell kunskap

- Nu gäller det att vi samarbetar på alla nivåer. Förtroendevalda, kommunerna, fackförbunden och regering och myndigheter behöver ta ansvar i arbetet kring konkreta och kraftfulla insatser för att stärka skyddet för barn och unga som far illa, säger Marlene Burwick.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!