Publicerad: 13 juni 2018

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser

Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Rapporten är den första i en årligen återkommande serie. Den beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data. Tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården redovisas, liksom medicinska resultat för olika sjukdomsgrupper.
Landstingens och regionernas resultat jämförs med varandra.

– Detta är ett stöd för landsting och regioner, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet och effektivitet, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten innehåller drygt 20 resultatöversikter med jämförelser mellan landsting och regioner samt ytterligare ungefär lika många diagram som visar utveckling över tid på nationell nivå.

Det finns inget sammanvägt index som rangordnar landstingen och regionerna. Alla har både bra och mindre bra resultat.

Exempel :

  • I Jönköping anser 90 procent av befolkningen att de har tillgång till den vård de behöver, jämfört med Norrbotten där 78 procent tycker likadant.
  • 83 procent i snitt i riket är nöjda med sitt besök på akuten. Allra nöjdast är norrbottningar med 88,5 procent.
  • I snitt görs 2,5 besök på akutmottagningar per invånare över 19 år. Flest besök görs på Gotland, 4,0 och minst i Västra Götaland, 2,0.

– Det finns mycket att vara stolt över i den svenska vården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar för flera av våra stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukvård och stroke. Samtidigt finns det också utmaningar med minskat förtroende och tillgänglighet. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre. Vården kan därmed räcka till fler, samtidigt som de med störst vårdbehov fortsätter att få vård av världsklass, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!