Publicerad: 12 juni 2019

Pressmeddelande

Hälso- och sjukvård – jämförelser och utveckling

Allt färre drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Höftfrakturerna minskar och vården blir allt bättre på att rädda liv. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019.

I rapporten redovisas tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården, liksom medicinska resultat för stora sjukdomsgrupper. Regionernas resultat jämförs med varandra i en öppen jämförelse.

– Rapporten är ett stöd för regionerna, men bidrar också till öppenhet om sjukvårdens kvalitet, resultat och effektivitet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Årets rapport fokuserar på 8 olika breda teman:

 • Omställningen till Nära vård
 • Patienters och befolkningens syn på vården
 • Tillgänglighet och väntetider
 • Säker vård
 • Resultat för stora sjukdomsgrupper
 • Kunskapsbaserad vård och måluppfyllelse i riktlinjer
 • Kompetensförsörjning
 • Ekonomiska resultat och kostnader

Det finns inget sammanvägt index. Alla regioner har både bra och mindre bra resultat.

Exempel :

 • 81 procent av befolkningen tycker att de har tillgång till den vård de behöver, men endast 61 procent har förtroende för sjukvården i sin helhet.
 • 90 procent av alla regioner klarar att genomföra läkarbesök inom 7 dagar i primärvården och 58 procent av befolkningen tycker att väntetider till hälso- och vårdcentral är rimliga.
 • 89 procent överlever sjukhusvårdad hjärtinfarkt.
 • Färre blir kvar på sjukhus när de inte längre behöver sjukhusets resurser, så antalet vårdplatser med utskrivningsklara patienter har minskat med 30 procent

Fler personer lever längre med olika kroniska eller långvariga sjukdomar, tack vare medicinska framsteg. Detta och en allt äldre befolkning ställer nya krav på sjukvården.

Nu pågår en omställning av vården i kommuner och regioner, som ska leda till att fler patienter behandlas i tid och att färre behöver åka till akuten eller ligga på sjukhus i onödan.

– En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala lösningar har stora möjligheter att göra vården bättre både för patienterna och effektivare för samhället. Digitalisering är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården, arbeta mer förebyggande och möta ett ökat vårdbehov utan att kostnaderna ökar i motsvarande grad, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten innehåller 9 resultattablåer med jämförelser mellan regioner samt diagram som visar utveckling över tid på nationell nivå.

Fredrik Westander
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!